Vraag steun

Reageren op een projectoproep

U zoekt (financiële) steun om een project van algemeen nut te realiseren als individu of als organisatie in België of in het buitenland?

Reageer op een van onze projectoproepen. De Koning Boudewijnstichting steunt burgers en organisaties die zich inzetten voor de samenleving op vele domeinen (gezondheid, armoedebestrijding, leefmilieu, erfgoed…) in België en internationaal. 

Giften inzamelen

U zoekt een efficiënte manier om giften in te zamelen als organisatie die zich inzet voor het algemeen belang in België en/of internationaal?

De Koning Boudewijnstichting helpt u in alle transparantie giften in te zamelen bij uw sympathisanten in België, Europa en internationaal (Verenigde Staten, Canada, Azië…). Uw project krijgt meer zichtbaarheid en uw schenkers genieten fiscale voordelen.

Zoek een oproep die bij uw project past

Projectoproepen die bijna afgesloten zijn

Fonds Dominique De Graeve - 2022

Een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer.

Loopt binnenkort af!

Fonds Alain De Pauw - Oproep voor creatieve en enthousiaste initiatiefnemers in Brussel

Het Fonds Alain De Pauw zoekt enthousiaste Brusselaars die een project willen realiseren dat de levenskwaliteit in hun wijk verbetert.

Loopt binnenkort af!

Auditieve Handicap & Inclusie: Voor een betere inclusie van slechthorende en dove personen in onze maatschappij

Steun aan initiatieven die een volwaardige participatie bevorderen van dove en slechthorende personen aan het maatschappelijke leven.

Open

Welke formule om giften in te zamelen?

Er zijn verschillende filantropische formules om giften in te zamelen voor uw project. Wij staan ter beschikking om ze aan te passen aan uw behoeften en wensen.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Een tweede leven voor uw afgeknipte lokken

Circulaire economie

"Hair Recycle herwaardeert afval en sluit zo naadloos aan bij de waarden van de circulaire economie.”
Patrick Janssen
verantwoordelijke van de vzw Dung Dung

‘Captain Kirk’ zet zijn koers uit voor de Koning Boudewijnstichting

“Ik vergelijk de KBS graag met de Starship Enterprise: een instelling die via projecten, ideeën en oplossingen ondersteuning biedt waar anderen niet durven of kunnen gaan."
Brieuc Van Damme, afgevaardigd bestuurder van de KBS