We zetten ons in voor het algemeen belang, van bij u in de buurt in België tot elders in Europa, Afrika en de wereld.

Projectoproepen

Fonds Alain De Pauw - Oproep voor creatieve en enthousiaste initiatiefnemers in Brussel

Het Fonds Alain De Pauw zoekt enthousiaste Brusselaars die een project willen realiseren dat de levenskwaliteit in hun wijk verbetert.

Loopt binnenkort af!

Auditieve Handicap & Inclusie: Voor een betere inclusie van slechthorende en dove personen in onze maatschappij

Steun aan initiatieven die een volwaardige participatie bevorderen van dove en slechthorende personen aan het maatschappelijke leven.

Open

Fonds Bikes in Brussels - Lente 2022

Steunt inspanningen van aanpassing of uitrusting van de infrastructuur ten bate van de fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Open

Zoek een oproep die bij uw project past

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Een tweede leven voor uw afgeknipte lokken

Circulaire economie

"Hair Recycle herwaardeert afval en sluit zo naadloos aan bij de waarden van de circulaire economie.”
Patrick Janssen
verantwoordelijke van de vzw Dung Dung

‘Captain Kirk’ zet zijn koers uit voor de Koning Boudewijnstichting

“Ik vergelijk de KBS graag met de Starship Enterprise: een instelling die via projecten, ideeën en oplossingen ondersteuning biedt waar anderen niet durven of kunnen gaan."
Brieuc Van Damme, afgevaardigd bestuurder van de KBS

‘De Wonderbare Visvangst’ hersteld in zijn oorspronkelijke glorie

Roerend erfgoed

“Er is maar een beperkt aantal schilderijen waarvoor Rubens een directe opdracht kreeg voor een specifieke kerk. Dit is er een van.”
Wim Hüsken
projectleider van de restauratie

Publicaties en cijfers

Uw filantropisch engagement

Wenst u vorm geven aan uw engagement ?

Het Centrum voor Filantropie werkt voor u een regeling op maat uit. Onze soepele formules leiden tot een maximale impact, terwijl u de regie in handen houdt.

"Filantropie is niet alleen een zaak van grote vermogens. We kunnen ons allemaal inzetten voor het algemeen belang.”
Peter Piot
erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting