Reageren op een projectoproep

De Koning Boudewijnstichting steunt organisaties (verenigingen, OCMW’s, universiteiten, gemeentelijke administraties…) en burgers die zich inzetten voor de samenleving op vele domeinen (gezondheid, armoedebestrijding, leefmilieu, erfgoed…) in België en het buitenland. Onze steun is over het algemeen financieel van aard, maar het kan ook gaan om coaching, begeleiding op maat, netwerkvorming…

Wil u steun krijgen van de Stichting? Reageer op een van onze projectoproepen. Wij lanceren jaarlijks meer dan 150 projectoproepen en steunen meer dan 3.000 organisaties en burgers.

Zoek een oproep die bij uw project past

Projectoproepen
die bijna afgesloten zijn

Fonds Alain De Pauw - Oproep voor creatieve en enthousiaste initiatiefnemers in Brussel

Het Fonds Alain De Pauw zoekt enthousiaste Brusselaars die een project willen realiseren dat de levenskwaliteit in hun wijk verbetert.

Loopt binnenkort af!

Auditieve Handicap & Inclusie: Voor een betere inclusie van slechthorende en dove personen in onze maatschappij

Steun aan initiatieven die een volwaardige participatie bevorderen van dove en slechthorende personen aan het maatschappelijke leven.

Open

Fonds Bikes in Brussels - Lente 2022

Steunt inspanningen van aanpassing of uitrusting van de infrastructuur ten bate van de fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Open

Nieuwe projectoproepen

Fonds Baillet Latour - Projectoproep 2022

Steun aan restauratieprojecten van Belgisch roerend cultureel erfgoed.

Open

Een huis waar het goed leven en werken is! Coaching voor de invoering van Tubbe : relatiegerichte zorg en participatie in woonzorgcentra

Steun voor coaching in woonzorgcentra die willen overstappen naar de Tubbe-aanpak.

Open

Belgian Heart Fund - Multicentre Clinical Trial in Cardiology

Deze oproep betreft gerandomiseerde multicentrische klinische trials in de cardiologie

Open

Projectsteun in 5 stappen

1. Zoek een projectoproep

Wij lanceren jaarlijks meer dan 150 projectoproepen. Zoek een oproep die past bij de eigenheid van uw project. Controleer of uw project overeenstemt met de selectiecriteria van de oproep.

Bekijk alle projectoproepen

 

2. Dien een dossier in

Hebt u een oproep gevonden die past bij uw project? Dien uw kandidaatsdossier online in

  1. Klik op de oproeppagina op 'Uw kandidatuur indienen'

  2. Log in op uw account via www.candidate.kbs-frb.be, of maak er één aan als het de eerste keer is.

  3. Vul het onlinedossier in (in meerdere stappen als u dat wil).

  4. Verzend uw dossier zodra het volledig is ingevuld.

  5. Ontvangt een bevestigingsmail en uw dossier in pdf-vorm.

Hulp nodig?

Contacteer ons via
proj@kbs-frb.be
+32 2 500 4 555

3. Selectie

Voor elke oproep evalueert een jury of een bestuurscomité, die bestaan uit onafhankelijke experts, de ingediende projecten. U krijgt per mail bericht of uw project geselecteerd is of niet.

Bekijk al onze begunstigden

 

4. Realisatie en evaluatie

Uw project is geselecteerd? Proficiat! U moet een tussentijds en/of een eindrapport indienen over de realisatie van uw project, zoals aangegeven in de overeenkomst die u zal ondertekenen. Wij evalueren ook het proces en de impact van de projecten om er lessen uit te trekken.

Impact evalueren

 

5. Communicatie

U bent onze beste ambassadeur! Aarzel niet om over uw project te praten met uw omgeving, in de media en op de sociale netwerken. Zeg waar uw project het verschil maakt en anderen kan inspireren. Neem deel aan onze jaarlijkse fotowedstrijd en win zo misschien nog bijkomende steun voor uw project.

Tips om te communiceren over uw project