Latijns-Amerika en Caraïben

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang in Latijns-Amerika en de Caraïben.

Landen in Latijns-Amerika en de Caraïben versterken in sleutelsectoren, zoals gezondheid, onderwijs of de economie: de Koning Boudewijnstichting legt zich hierop toe dankzij het engagement van filantropen en schenkers. Wij ondersteunen lokale spelers, individuen en organisaties die bijdragen aan de groei van hun land. Om onze impact te vergroten werken we samen met andere partners en filantropische organismen, waaronder KBFUS en KBF CANADA.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die willen helpen de levensomstandigheden van de bevolking in Latijns-Amerika en de Caraïben te verbeteren;
  • lokale individuen en organisaties ondersteunen;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling.

Latijns-Amerika en Caraïben maakt deel uit van het programma Internationaal

Kregen steun

Fundación Tejedores de Sueños

Fundación Tejedores de Sueños

Verhogen van schoolbezoek via beurzen en naschoolse activiteiten om armoede te voorkomen; en visualiseren van situaties die leiden tot schooluitval.

Asociación CasaSito

Coaching Program: Learning for Life –Creating Better Futures

In Guatemala, in het secundair onderwijs een coachingprogramma (met loopbaanbegeleiding, mentoraat, verantwoordelijkheidsbesef en seksuele gezondheidsvoorlichting) aanbieden aan …

Corporacion Proyectarte

Chemins d'opportunités

Betrekken van kunst bij de psychosociale begeleiding van 700 jongeren die het slachtoffer zijn van armoede, geweld en veelvuldige schending van hun rechten, in Medellín, in Colom…

Fondsen en filantropieformules

Instituto Terra (Fonds)

Duurzame ontwikkeling bevorderen via milieuherstel- en herbebossingsprogramma’s in Brazilië, en ondersteunen van onderwijs- en opleidingsprogramma's.

Caraivaviva (Filantropische Actie)

Steun aan projecten die de leefomstandigheden van bewoners van geïsoleerde dorpen in Brazilië verbeteren en die jongeren ontwikkelingskansen geven.

Verhalen

Een juridische identiteit voor iedereen

Azië en Australië Elders in Afrika Latijns-Amerika en Caraïben

"We willen de systematische geboorteaangifte stimuleren bij ouders, lokale gemeenschappen en overheden in Sub-Saharaans Afrika.”
André Franck Ahoyo
Fonds Urgentie Identiteit Afrika

Digitaal strijden tegen ongelijkheid en COVID-19 in DR Congo

Azië en Australië Elders in Afrika Latijns-Amerika en Caraïben

"We willen de DR Congo helpen te digitaliseren en de experten opleiden die het land nodig heeft.”
Jean-Louis Mbaka
CEO Kinshasa Digital

We moeten alles inzetten op preventie

Azië en Australië Elders in Afrika Latijns-Amerika en Caraïben

"Ik leer veel bij over strategie en organisatie om zo betere oplossingen te vinden in deze gezondheidscrisis.”
Dr. Ernest Ahounou
Arts en bursaal uit Benin