Elders in Afrika

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang in Afrika.

Afrika is een van de continenten waar de Koning Boudewijnstichting internationaal het meest intensief mee bezig is, overeenkomstig de wensen van de filantropen en de schenkers die zich samen met ons inzetten. Naast de landen die we prioritair begunstigen ondersteunen we ook elders in Afrika projecten van algemeen belang in verschillende domeinen: gezondheid, armoedebestrijding, onderwijs, economie, klimaat… Om onze impact te vergroten werken we samen met andere partners en filantropische organismen waaronder KBFUS en KBF CANADA.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die willen helpen de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika te verbeteren;
  • lokale individuen en organisaties ondersteunen die bijdragen aan de groei in hun land;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling.

Elders in Afrika maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op kbfafrica.org

Kregen steun

Township Roots

Township Roots: alfabetiseringsproject voor kinderen uit erg kwetsbare townships (Zuid-Afrika)

Kinderen, via kwalitatieve buitenschoolse activiteiten, spelenderwijs leren lezen met het oog op hun schoolcarrière, en daarnaast ook zorgen voor ouderschapsondersteuning.

Sparklekids NPC

Sparklekids: van armoede naar zelfhulp voor studenten in Overstrand (Zuid-Afrika)

Voorzien in onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden voor studenten, en hen begeleiden tijdens het hele proces.

The Breede Centre Trust

Breede Centre: educatie van allerkleinsten, naschoolse opvang (4-14j) en ouderschapsvorming

Aanbieden van naschoolse activiteiten (alfabetisering, lezen, kunst, knutselen, spelletjes, sport, tuinieren, ...) en de ouders leren om constructief om te gaan met hun kinderen.

Fondsen en filantropieformules

Centre for Children in Vulnerable Situations (Projectrekening)

Opzetten van een centrum voor psychische gezondheidszorg in Noord-Oeganda, om mensen met psychische problemen op te vangen en te ondersteunen.

Help and Hope Cameroon asbl (Projectrekening)

Drie klaslokalen bouwen voor kwetsbare kleuters in West-Kameroen, om kinderen uit gezinnen in armoede sociaal en academisch te ondersteunen.

Stevoort and Jammeh-Kunda - Kermt-Stevoort (Projectrekening)

Een landbouwterrein, inclusief fruitbomen, afschermen met hagen en doornfruit; en zorgen voor compostering en bevloeiing, om de dorpsgemeenschap te voorzien van gezonde voeding.

Verhalen

Epilepsie in Rwanda uit de schaduw halen

Elders in Afrika

“Voor veel Rwandezen zijn epilepsieaanvallen het gevolg van een vervloeking of een poging tot vergiftiging. Patiënten worden gestigmatiseerd, gemarginaliseerd en geschuwd.”
Dr. Fidèle Sebera
Neuroloog

Teruggrijpen naar het verleden van Congo om een toekomst te bouwen

Elders in Afrika

“Onze burgers hebben zich nooit willen onderwerpen.”
Elikia M’Bokolo

Een juridische identiteit voor iedereen

Azië en Australië Elders in Afrika Latijns-Amerika en Caraïben

"We willen de systematische geboorteaangifte stimuleren bij ouders, lokale gemeenschappen en overheden in Sub-Saharaans Afrika.”
André Franck Ahoyo
Fonds Urgentie Identiteit Afrika