Dierenwelzijn

Aandacht voor de maatschappelijke rol van (huis)dieren en voor dierenwelzijn.

De gunstige effecten van dieren op groot en klein zijn al lang bewezen: door contact met dieren voelen mensen zich beter in hun vel, gelukkiger en gezonder. Ook dierenwelzijn krijgt meer aandacht van de samenleving. Een thema waar ook de Koning Boudewijnstichting gevoelig voor is.

Onze acties

  • projecten steunen die het contact tussen mens en dier bevorderen bij bepaalde doelgroepen;
  • vernieuwende oplossingen voorstellen aan filantropen die dierenwelzijn willen bevorderen.

Dierenwelzijn maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Kregen steun

Parc Naturel Hautes-Fagnes-Eifel

Haies - Sentier découverte

Een ??ontdekkingsparcours creëren langs de heggen in de Hoge Venen, om mensen bewust te maken van het belang en het onderhoud van dit ecologisch netwerk. 

Fondsen en filantropieformules

The Rainforest Alliance (European Friends of)

Rainforest Alliance zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en voor het vrijwaren van een duurzame habitat via landbouw-, economische en consumentenprojecten.

Hugo International for Respect and Dignity in the relationship with Animals (Fonds)

Het Fonds Hugo steunt structurele en grootschalige internationale projecten die aandacht hebben voor de maatschappelijke en gezondheidsdimensie van dierenbescherming. Het zal spe…