Circulaire economie

Betrouwbare gegevens, een gedeelde visie, samenwerking en innovatie bevorderen opdat grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruikt worden.

Grondstoffen efficiënter gebruiken, afval vermijden en hergebruik en recycling stimuleren: dat zijn de uitgangspunten van de circulaire economie. De Koning Boudewijnstichting engageert zich in de transitie naar een circulaire economie door een gedeelde visie uit te werken, innovatie en coalities van spelers te ondersteunen en relevante gegevens ter beschikking te stellen.

Onze acties

  • de bestaande en potentiële tewerkstelling in de circulaire economie (barometer, indicatoren, studies…) analyseren;
  • vernieuwende projecten steunen die banen, beroepen en competenties versterken in arbeidsintensieve sectoren (bouw, upcycling, repair…);
  • de transitie naar circulaire wijken, plattelandsgebieden en steden ondersteunen;
  • het begrip van de uitgangspunten en de succesfactoren van innovatie bij het benutten van afval uit de voedselverwerkende industrie bevorderen.

Circulaire economie maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Oproep Fonds Harzé voor projecten in het onderwijs rond innovatieve recyclagetechnieken

Oproep Fonds Harzé voor projecten in het onderwijs rond innovatieve recyclagetechnieken

Bekendgemaakt

ING Fonds voor Duurzame Gebouwen

Vergroening van de gevels van openbare gebouwen om bij te dragen aan de duurzame transitie van steden, het welzijn van de bewoners en de biodiversiteit in de stedelijke ruimte

Bekendgemaakt

2022 Fonds Ernest Solvay - Lenteselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Sociale InnovatieFabriek

Changemakers steunen om te slagen in hun missie

Helpen van startende sociaal ondernemers in de Impact Start-up Club (SSC) en selecteren van veelbelovende sociale innovators in de Scaling Impact Circle (SIC).

Wijkcentrum De Kring

De Fietsbazaar

Toegankelijk maken van kwalitatieve kinderfietsen voor (in het bijzonder kwetsbare) kinderen van 2 tot 12 jaar, via een deel- en meegroeisysteem dat wordt georganiseerd door een …

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Werken in een meer circulaire economie - Horizon 2035

Volgens de methodiek van ‘toekomstscenario’s’ ontwikkelt een ‘Creative group’ van professionals met diverse expertises scenario’s voor een circulaire arbeidsmarkt

Fondsen en filantropieformules

Soignies - Les Granges de la Gageole (Projectrekening)

Landbouwgrond verwerven voor een biodivers boerderijproject (agro-ecologie, permacultuur) dat als gemeenschappelijk goed wordt beheerd door een collectief van 15 gezinnen.

Duurzaam Materialen- en Energiebeheer (Fonds)

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer steunt projecten in Vlaanderen die voor een meer circulaire, duurzame omgang met materialen en energie zorgen.

ING voor een meer Circulaire Economie (Fonds)

Bijdragen tot de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen door ondersteuning te bieden aan mensen die hun vaardigheden en beroep uitoefenen in het kader van de circulaire econo…

Press Releases

Naar beter grondstoffengebruik in circulaire systemen: steun voor vier innovatieve projecten

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer ondersteunt dit jaar 4 projecten rond ‘Meer circulariteit voor textiel, voedsel en (wijk)renovatie’.

Beroepen in de circulaire economie versterken

Het ING-Fonds voor een meer Circulaire Economie ondersteunt 11 vernieuwende projecten die zo efficiënt mogelijk omspringen met grondstoffen én banen creëren, voor een totaal van …

Naar beter grondstoffengebruik in voeding, textiel en bouw: steun voor drie innovatieve projecten

Naar een beter grondstoffengebruik in voeding, textiel en bouw: steun voor drie innovatieve projecten van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer.

Verhalen

Een tweede leven voor uw afgeknipte lokken

Circulaire economie

"Hair Recycle herwaardeert afval en sluit zo naadloos aan bij de waarden van de circulaire economie.”
Patrick Janssen
verantwoordelijke van de vzw Dung Dung

Jongeren nemen een sprong in het diepe

Circulaire economie

“Dit project leerde jongeren hoe de circulaire economie helpt te besparen op kostbare hulpbronnen zoals water en hoe je op een vernieuwende manier kan bouwen.”
Philippe Van Ginderdeuren
Coördinator van CDR Construction

Repareren kan je leren

Circulaire economie

“Ik ben al een paar maanden thuis van mijn werk en voel dat ik nood heb om bij te leren en terug iets te doen, liefst met mijn handen.”
Michiel
Cursist bij MAAKbar